Ett halsband med ett krucifix hänger i solljus. Dess skugga syns på väggen bakom.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Om oss

En kyrka att känna närhet och delaktighet till, och stolthet över.

Vårt mål är att dela den enskilda människans sökande efter en hållbar livstolkning och en personlig Gudsrelation som tar sig uttryck i tron på Jesus Kristus.

All vår verksamhet syftar därför till en delaktighet i byggandet av det ”goda samhället”, ett samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna och där den kristna läran, de kristna värderingarna och respekten för individen utgör en grundläggande tanke. Ett samhälle där varje människa har lika värde med rätt att vara olika. Ett samhälle där varje människa ses som skapad till Guds avbild.

Kyrkor och församlingar

Oavsett var i norra delen av Mellanbygden du bor, finns Svenska kyrkan nära dig. Själva kyrkorna är byggnader i trä eller sten, det är människorna i dem som gör mötesplatserna i församlingarna. Välkommen!

Organisation och ledning

Svenska kyrkan är indelad i geografiska områden som vi kallar församlingar*. Detta för att kunna möta behov och ta beslut så nära de boende som möjligt.

Gåvor

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid.

Så behandlar vi dina uppgifter

Integriteten är viktig och därför vill vi informera om hur vi behandlar personuppgifter

Att vara medlem i Svenska kyrkan

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vara med och möjliggöra mycket gott. Det är ett sammanhang att känna stolthet över. Genom ditt medlemskap erlägger du en kyrkoavgift som används till många och uppskattade verksamheter. Kanske deltar du själv i någon av dem?