N. Renbergsvattnets skola

Norra Renbergsvattnets bönhusförening har en stark koppling till byns hembygdsförening. Det gamla skolhuset används endast en gång om året som gudstjänstlokal, i samband med en sommar- gudstjänst. I övrigt förläggs gudstjänsterna till Södra Renbergsvattnets skola.

Skolan i Norra Renbergsvattnet byggdes åren runt 1910 och skolverksamheten pågick därefter fram till 1947. Redan under skoltiden nyttjades lokalerna även för gudstjänster, husförhör och andra sammankomster. På de årligen återkommande husförhören rådde en speciell stämning och det var något som man såg fram emot med både glädje och en viss rädsla. Under husförhören förhördes byborna om sina bibliska kunskaper och man fick stå upp inför alla andra och svara på prästens frågor. ”På sommaren är det åska och på vintern är det husförhör” brukade man säga. Så det fanns alltid något att oroa sig för.

När skolverksamheten upphörde i Norra Renbergsvattnet övertogs ansvaret för drift och underhåll av byns bönhusförening. Under 60-talet var yttertaket i mycket dåligt skick och mot slutet av årtiondet beslutade sig byamännen för att riva den gamla byggnaden. Efter vissa protester, framförallt från de yngre i byn, ändrades beslutet och skolhuset försågs istället med ett nytt tak.
För några år sedan fanns långt framskridna planer på att göra Norra Renbergsvattnets skola till ett skolmuseum men av olika skäl kom planerna aldrig att realiseras. Tankarna på ett skolmuseum lever dock vidare och vem vet, en vacker dag kanske det återigen ringer in till lektion i det gamla skolhuset och eleverna strömmar in genom de dubbla ytterdörrarna som av utrymmesskäl gjorts vikbara på mitten.