Ett par händer spelar på en kyrkorgel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musiker

Vill du ha stöd i att välja musik för vigsel, dop eller begravning? Är du gästande musiker eller har du en längtan att sjunga i någon av våra körer? Kontakta våra musiker.