Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Musik och kör i Lövångers församling.

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Musik och kör i Lövångers församling

Fördejkören i Lövånger

Fördejkören firade 20-årsjubileum 2022. Vi är ett gäng glada sångare som sjunger bland annat gospel och en repertoar som ibland kliver utanför den traditionella.

Lövångers kyrkokör

Kyrkokören i Lövånger sjunger en blandad repertoar som spänner över många genrer.

Sångdraget

Den som tycker om att sjunga, och går i ettan och uppåt, är välkommen att vara med i barnkören "Sångdraget" som övar på torsdagar 15-15.45 på EFS Lövånger. Sångdraget är igång, vårterminen 2024 För anmälan se nedan Välkomna!

Konsertverksamhet

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller kyrkan. Eller ta del av en konsert digitalt. Svenska kyrkan erbjuder en scen för alla, proffs som amatörer.

Någon spelar piano.

Musikundervisning

Många av våra musiker erbjuder också enskild undervisning i t.ex orgel eller ensemblespel. Kanske har du drömt om att spela på den majestätiska kyrkorgeln, eller har du en idé om att starta ett band med dina vänner?