Foto: Magnus Aronson, Alex Giacomini, Johannes Frandsen /Ikon

Musik och kör i Burträsks församling.

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Musik och kör i Burträsks församling

Anders Wälimäki ledrer kyrkokörer i Västerbotten vid Kyrkosångsfesten i Burträsk maj 2011.

Burträsks kyrkokör

Burträsks kyrkokör är en blandad kör som övar onsdagar i församlingshemmet i Burträsk.

En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.

Barnkören Gott & Blandat

Välkommen till en barnkör för dig född 2014-2016! Vi träffas tisdagar kl 14.30-16 i församlingshemmet i Burträsk.

Konsertverksamhet

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller kyrkan. Eller ta del av en konsert digitalt. Svenska kyrkan erbjuder en scen för alla, proffs som amatörer.

Någon spelar piano.

Musikundervisning

Många av våra musiker erbjuder också enskild undervisning i t.ex orgel eller ensemblespel. Kanske har du drömt om att spela på den majestätiska kyrkorgeln, eller har du en idé om att starta ett band med dina vänner?