Foto: Ulf Wikström

Munkvikens kapell

Kapellet utgör hjärtat i verksamheten på Munkvikens lägergård. Där samlas konfirmander och andra lägerbesökare till gudstjänst och bön.

Kapellet byggdes 1964 av stockar från trösklogen på det gamla kyrkoherdebostället i Lövånger.

Mer information om Munkvikens lägergård hittar du här