Ledningsgrupp

Kyrkoherden är verksamhetsledare och ansvarig för verksamhetens ledningsgrupp som bland annat består av lokala arbetsledare och chef för begravnings- och fastighetsförvaltning.

Ledningsgrupp i Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger