En ledare och några ungdomar är ute och går.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ledarutbildning

Ledarutbildningen är en möjlighet att testa och öka dina kunskaper i gott ledarskap. Det du lär dig här kommer du ha nytta av i många olika sammanhang i livet!

Vad är ledarutbildning?

Ledarutbildningen är en möjlighet för dig, som är konfirmerad, att testa de ledaregenskaper som du redan har, hitta sådant du inte trodde fanns och öka dina kunskaper i gott ledarskap. Du kommer att ha nytta av det du lär dig i många fler sammanhang än inom kyrkan, det kan vi lova.

Ledarutbildningen är kostnadsfri. Efter fullföljd utbildning får du ett intyg och du kan också använda oss som referenser när du söker jobb.

Vad gör vi under ledarutbildningen?

Vi fördjupar oss i ämnen som lekar, att prata inför en grupp, bibelkunskap, gott ledarskap, etik, skapande, drama, kunskapsfömedling, planering, andakter, gruppdynamik och  kroppsspråk. Under utbildningen kommer du att bli säkrare och säkrare i att själv leda och genomföra aktiviteter kopplade till dessa områden.

Vad krävs av mig?

Även om detta är en utbildning, så har vi inga prov eller förhör. Vi arbetar med metoder som gör lärandet roligt! Utbildningen bygger på din närvaro och det är viktigt att du kommer på alla träffar.

Vad kan jag göra som ledare?

Ledare behövs på olika sätt i våra församlingar. Det kan vara till läger, i konfirmationsgrupper, i verksamheter, på resor m. m. Uppdragen kan se olika ut men handlar alla om att vara en god förebild och ha roligt!

Ledarutbildning 2022/-23

Ledarutbildningen för 2022/-23 drar igång i november.

18-20 november, Munkvikens lägergård: Första träffen - det är här utbildningen startar! (Vi startar efter skoltid den 18 november - du behöver inte söka ledigt från skolan.)

17-19 mars, Munkvikens lägergård:  Andra träffen. Vi fortsätter där vi slutade i november. (Vi startar efter skoltid den 17 mars - du behöver inte söka ledigt från skolan.)