Lappvattnets skola

Det gamla skolhuset i Lappvattnet ägs av byaföreningen och används som samlingslokal i olika sammanhang. Gudstjänstutbudet samordnas med de kringliggande byarna och i övrigt används lokalerna i huvudsak i samband med diverse byasammankomster.