Foto: PEXELS

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Det har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändamålsenlig organisation.

Kyrkorådet i Burträsk-Lövångers pastorat består av följande ordinarie ledamöter:

Wiveca Andersson, S (ordförande, wiveca.andersson@svenskakyrkan.se)
Barbro Lindgren, TS
Annika Nilsson, TS
Stig Stefansson, C (vice ordförande)
Per Fährm, S
Peter Bergman, TS

Ersättare: 
Håkan Lundmark, S
Carin Lundberg, TS
Kenneth Pettersson, C