Foto: Ulf Wikström

Kyrkor och lokaler i Burträsk församling

Här hittar du information om våra kyrkor och lokaler i Burträsk församling.

Kyrkor och kapell

Burträsk kyrka i sommarskrud

Burträsk kyrka

1 november 1946 skrev kung Gustav V sitt "gillas" på huvudritningarna till Burträsks kyrka.

Bygdsiljums kyrka

I januari 1920 bildades föreningen ”Församlingshemmets vänner” i Bygdsiljum vars uppgift var att arbeta för byggandet av ett kapell i Bygdsiljum.

Kalvträsks kyrka

Kyrkan i Kalvträsk är församlingens äldsta och uppfördes ursprungligen som kapell. Bygget på byns högsta punkt påbörjades sommaren 1886.

S:ta Cecilia kapell på Burträsk begravningsplats betraktad med en klase röda rönnbär i förgrunden

S:ta Cecilias kapell

När man utvidgade kyrkogården i Burträsk på 1910-talet föddes tanken på att bygga ett begravningskapell.

Ljusvattnets kapell

I mitten av 1930-talet bildades en bönhusförening i Ljusvattnet med målsättning att förvandla byns nerlagda mejeri till ett bönhus.

Edelviks kapell

Kapellet på Edelviks folkhögskola är det senaste tillskottet av gudstjänstlokaler inom församlingen.

Övriga gudstjänstlokaler i Burträsks församling.

Runt om i bygden finns ett stort antal bönhus och andra gudstjänstlokaler.