Solljus som glittrar på vågorna.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkans stödgrupp

Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger har en krisberedskap på olika plan. Alltifrån enskilda insatser till samordning vid större händelser som påverkar bygden.

Kyrkans stödgrupp består av anställda och ideella med olika yrkeskompetenser i grunden. Gruppen kan bistå övriga samhällsfunktioner vid behov, som t.ex. räddningstjänst eller polis vid svåra händelser, olyckor eller dödsbud. Svenska kyrkan ingår som en del av kommunens krisberedskap i den så kallade POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande), detta tillsammans med andra delar av civilsamhället.  

POSOM-gruppens syfte är främst att stötta drabbade vid olyckor eller katastrofer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare. 

    Mer information, kontakta

  • Sara  Pettersson

    Sara Pettersson

    Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger

    tf kyrkoherde Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger, Kaplan på Munkvikens lägergård