En mamma sitter i skräddarställning på golvet med sitt lilla barn i knät.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkans Barntimmar i Vallen

På hösten bjuds alla som fyller fyra eller fem år under året in till kyrkans barntimmar. Gruppen träffas en gång varannan tisdag ojämna veckor kl.13:30-15:00 i Vallens kapell. Välkomna!

På Kyrkans Barntimmar leker vi, pysslar, sjunger ber och berättar om Gud och Jesus.
Barn som vistas på förskolan under de aktuella dagar det är Barntimmar kan också delta. Vi hjälps vi åt att hämta och lämna barnen. Men kom i håg att prata både med personalen på förskolan och oss som ansvarar för Kyrkans Barntimmar när ditt barn vill börja Barntimmarna.

Vi som jobbar med Kyrkans Barntimmar: