Foto: PEXELS

Kontakta Burträsks församling

Här hittar du kontaktuppgifter till personalgruppen i Burträsks församling.

Kyrkoherde

  Ansvarig för begravnings- och fastighetsverksamheten

   Administrativ personal i Burträsk

    Präster i Burträsks församling

     Diakoni i Burträsks församling

       Barn- ungdomsverksamhet i Burträsks församling

        Kyrkomusiker i Burträsks församling

         Vaktmästeri och kyrkogårdspersonal i Burträsks församling