Foto: Iris Sjöström

Internationellt arbete

Vår internationella grupp består av intresserade församlingsbor som genom sitt engagemang vill bidra till att göra skillnad

Lövångers församling och EFS förening har tillsammans en internationell grupp. Den internationella gruppen består av ideella som vill engagera sig på olika sätt för att göra skillnad. Målet är att hålla vårt internationella uppdrag aktuellt och levande i Lövånger.

Exempel på vad man kan engagera sig i om man vill vara med i gruppen är, insamlingar till förmån för svenska kyrkans internationella arbete och EFS mission eller specifika projekt, internationella luncher i samband med gudstjänst, arbete med Fair Trade, internationellt café och i församlingens arbete bland asylsökande och nyanlända. Som medlem i internationella gruppen erbjuds man också som uppmuntran och fortbildning att åka på Luleå stifts internationella konferens en gång om året, uppstartsdagar för internationella grupperna och andra kurstillfällen. Det är gruppen själva som bestämmer vad man vill arbeta med.  Nya initiativ och idéer välkomnas!

Vill du engagera dig på något sätt är du välkommen att vara med!