Foto: Jim Elfström / IKON

Henrik Forsells stiftelse

Burträsk-Lövångers pastorat förvaltar Henrik Forsells stiftelse, en stiftelse där såväl organisationer som privatpersoner från hela landet har möjlighet att ansöka om bidrag.

OBS! Stiftelsen har nytt telefonnummer och ny mailadress

Burträsk-Lövångers pastorat förvaltar Henrik Forsells stiftelse  vars huvudsakliga ändamål och uppgift är att främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande oavsett ålder, ursprung, yrke etc.

Olika faktorer som ohälsa, ekonomi, familjesituation o. dyl. vägs in vid bedömningen av vem som får utdelning från stiftelsen. Utdelning kan ske både till enskilda personer och olika typer av organisationer.


Ansökan ska vara skriftlig och kan göras via ett kortfattat personligt brev med bilagor enligt nedan. För enskilda personer ska ansökan innehålla uppgifter om varför man söker, situation, familjeförhållanden, intyg från utomstående (t ex diakon, social myndighet, läkare), inkomster (senaste besked från Skatteverket om kapital och slutlig skatt) samt personnummer, adress, telefonnummer samt gärna också aktuellt bankkontonummer och storleksordning på ansökt belopp. För föreningar och organisationer så ska i ansökan framgå ändamål för ansökan, storleksordning på ansökt belopp, årsredovisning, organisationsnummer, adress och telefonnummer samt bankkonto och / eller gironummer. 
Obs: Inga kompleteringar tas emot efter stoppdatum för ansökningtidpunkt.

 

Beslut om utdelning / bistånd från stiftelsen fattas två gånger per år. Senaste ansökningstidpunkt för årets första utdelning är den 1 januari och för årets andra utdelning är senaste ansökningstidpunkt den 1 juli. Utbetalning av beslutad utdelning sker inom cirka tre månader efter senaste ansökningstidpunkt.


Beviljade ansökningar bekräftas enbart via den insättning som sker till det i ansökan angivna kontot. Något meddelande skickas inte heller ut till de som fått avslag på sina ansökningar. Observera att inga handlingar skickas i retur, varför originalhandlingar bör
undvikas. Ansökan kan lämnas via post till adressen Henrik Forssells stiftelse, Kyrkogatan 1, 937 31 Burträsk, alternativt via epost till: burtrask.henrikforssellsstiftelse@svenskakyrkan.se

Observera kravet att bifoga bilagor enligt ovan. Ytterligare upplysningar lämnas via telefon 0914-551 64