En person med målade naglar följer med sitt pekfinger melodin i en uppslagen psalmbok.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänst

Gudstjänster med möten, stillhet och valfrihet. I Svenska kyrkan i Burträsk-Lövånger kan du hitta gudstjänster flera gånger i veckan.

Gemensamt för våra församlingar är att vi alltid,  i någon kyrka, firar gudstjänst på söndagar kl 11.00. Veckogudstjänster är också vanliga, bland annat gör vi regelbundna besök på äldreboendena, dessa andakter är alla välkomna, även anhöriga. 

Vår gudstjänstordning innehåller psalmsång, böner, predikan och olika andra inslag som hjälper oss att få stillhet och lyssna till vad Gud vill säga. Gudstjänsten är en trygg och öppen miljö där du är välkommen oavsett om du är troende eller ej. Vill du bara sitta i kyrkbänken utan att delta i sång eller böner är det helt okej.

Mer om gudstjänsten

En kyrka full av besökare.

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

Lillkyrkan

Lek i Guds tjänst! Med lekens hjälp tar sig barnen ann världen och gör den begriplig. Genom leken blir det också enklare för oss vuxna att förstå barnens tankar och känslor.

Kyrkan genom hela livet

En kanna vatten står på en dopfunt.

Dop

Att bli döpt är att bli delaktig. Genom dopet blir du medlem i kyrkan, en del av Guds folk. I dopet har du också en försäkran som aldrig kan tas bort – en försäkran om att Gud ska vara med dig alla dagar. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.

Konfirmation i Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger

Inga frågor om tro eller livet är dumma eller konstiga och under konfan får du fråga om vad du vill. Tillsammans med andra får du chansen att fundera, skratta, gråta och få minnen för livet.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. När ett par gifter sig i kyrkan och tar emot välsignelsen säger de ja till att sätta in kärleken i Guds sammanhang, de lägger den i Guds händer.

Begravning

Mitt i sorgen efter en anhörig, kan det vara mycket att tänka på. Inte minst det praktiska kring begravningen.