Foto: Pixabay

Församlingsråden i Burträsk-Lövånger

I båda församlingarna finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

Församlingsrådet i Burträsk. 


Ordinarie ledamöter: 

Carin Lundberg (ordförande)
Kjell-Erik Lundström
Ulrika Hedlund
Henrik Söderström
KajsaKarin Lundmark

Ersättare: 
Ylva Bergström
Kenneth Pettersson
Tomas Lindberg. 

 

Församlingsrådet i Lövånger 


Ordinarie ledamöter: 
Helena Bergman
Lena Larsson
Roland Eriksson
Stig Stefansson
Ove Berggren

Ersättare: 
Karin Stenlund
Berit Persbo