Foto: Alex Giacomini /Ikon

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande konfirmandläsningen. Undrar du över något annat, är du alltid välkommen att kontakta någon av ledarna!

Ingen av ungdomens föräldrar eller vårdnadshavare är med i Svenska kyrkan. Kan hen konfirmeras ändå? 

Ordagrant betyder ordet konfirmation bekräftelse. Det som bekräftas, är dopet, så det enda som behövs för att bli konfirmand i Svenska kyrkan är att man är döpt och att man är medlem i Svenska kyrkan eller i en annan evangelisk luthersk kyrka. Är man inte döpt när man påbörjar sin konfirmandtid kan man bli det under konfirmandtiden, kanske under en lägervistelse. Du som är vårdnadshavare  blir självklart tillfrågad om detta före dopet sker.   

Vår ungdom är medlem men inte döpt. Kan hen konfirmeras ändå? 

Det går bra att anmäla sig till konfirmationen och påbörja sin konfirmationstid. Men för att bli konfirmerad måste man vara medlem i Svenska kyrkan, eller i en annan evangelisk luthersk kyrka, samt döpt. Dop kan ske under konfirmationstiden.

Mitt barn vill åka på konfirmandläger som kostar pengar. Kan jag söka bidrag på något sätt för att få hjälp med betalningen? 

Svenska kyrkans församlingar arbetar på olika sätt med bidragsansökningar. Hör av dig till din hemförsamling, så får du veta hur du ska gå tillväga.

Mitt barn vill anmäla sig till en konfirmandgrupp och konfirmeras i en annan församling än den vi bor i. Går det? Kostar det något?   

Ditt barn kan välja att tillbringa sin konfirmationstid i vilken församling hen önskar. Om ni väljer ett alternativ som är avgiftsbelagt tillkommer den kostanden men om ni väljer ett alternativ som är kostnadsfritt, kostar det er inget.

Mitt barn är 16 år och är inte konfirmerad, men vill konfirmeras nu. Hur gör vi? 

Många församlingar i Svenska kyrkan erbjuder konfirmation för den som är över femton år. Även vuxna kan konfirmeras – det finns ingen övre åldersgräns. Vänd dig till er hemförsamling och fråga om vilka alternativ de erbjuder.

 
vår ungdom har inte sovit borta många nätter tidigare. Vi oroar oss för hur det ska gå att åka på läger. Ska jag kontakta lägerledarna? 

Många konfirmander upplever lägervistelsen som ett minne för livet och ledarna, såväl de anställda som de ideella, gör sitt bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne. Därför är det bra om ledarna känner till oro och farhågor så att de kan stötta och hjälpa till om det behövs. Vill konfirmanden absolut inte sova borta, finns det alternativ där hen inte behöver göra det.

Mitt barn har dyslexi och bävar för att tvingas läsa högt ur Bibeln eller göra något annat där det blir tydligt med lässvårigheterna. Vad kan jag som förälder göra? 

Konfirmationstiden är en tid att testa och lära om kristen tro. Det görs genom samtal, övningar och lekar. Tiden bygger mycket på gruppgemenskap och att konfirmanden känner sig trygg i gruppen. Som förälder kan du berätta för ledarna om ditt barns bekymmer, så att barnet inte behöver läsa högt. Det är viktigt att konfirmationstiden blir en bra och positiv tid för ditt barn.

Det är viktigt att ledarna får kännedom om olika utmaningar och svårigheter som konfirmanden lever med - det kan vara allergier, läs- och skrivsvårigheter, någon kronisk sjukdom, etc. Detta för att såväl konfirmand som vårdnadshavare ska känna sig trygga och så att ledarna kan anpassa läger och lästillfällen så att det blir en positiv upplevelse för alla. Vi finns här för konfirmanderna!

Vårt barn är egentligen för ung för att konfirmandläsa, men vill gå med sina kompisar som är ett år äldre. Vår församling säger att mitt barn ska vänta ett år men hamnar då med ungdomar som hen inte känner. 

Enligt Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete ska konfirmationsgudstjänsten äga rum tidigast det år konfirmanden fyller 15 år, men om det föreligger särskilda omständigheter kan församlingen göra undantag. Kontakta er hemförsamling igen och berätta om de bakomliggande orsakerna.