Foto: Albin Hillert/Ikon

Efter begravningen

Ett tillfälle att minnas tillsammans

MINNESTUND
I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas ofta anhöriga och vänner till en minnestund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla intryck. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

SORGEARBETET FÅR TA SIN TID
Kyrkans präster och diakoner finns för samtal och närvaro. Kontakta gärna någon av dem. Kontaktuppgifter hittar du på församlingarnas webbplatser.

Församlingarna anordnar regelbundet Leva vidare-grupper där människor i samma situation får möjlighet att dela sina erfarenheter. Som regel startar leva vidare-grupperna i januari respektive augusti.