Foto: Iris Sjöström

EFS i Lövångersbygden

EFS har alltid haft en stark ställning i Lövångersbygden. Under förra seklets första decennier gick en väckelse över bygden. Ett resultat av väckelsen blev bland annat att det bildades ett flertal EFS-föreningar. Tidigt inleddes ett visst samarbete mellan församlingen och EFS, något som idag har utvecklats till en djupgående samverkan.

Under slutet av 20-talet och början av 30-talet gick en väckelse över Lövångersbygden, Det bildades EFS-föreningar i många byar och i Lövånger, Bodan, Broträsk, Uttersjöbäcken och Hökmark m.fl. uppfördes även bönhus. Det var ”inte utan vånda i bygden” som bönhuset i Lövånger invigdes 1933. I bönhusföreningens ursprungliga stadgar fanns klara riktlinjer kring upplåtandet av lokalerna och vem som kunde kallas som talare. Så småningom slogs EFS-föreningarna ihop och EFS- kretsförening i Lövånger bildades, som bedriver verksamhet i Lövånger fortfarande. I byn Svarttjärn uppfördes ett bönhus på 1950-talet av EFS-föreningen i byn, där föreningen fortfarande regelbundet håller gudstjänster och bedriver söndagsskola, som idag kallas ”Skatten”.
 

Under kyrkoherde Hedqvists ledning utarbetades 1936 riktlinjerna för ett samarbete mellan kyrkan och EFS i Lövånger. Ett fruktbart samarbete som genom åren fördjupats allt mer.
EFS och Svenska kyrkan erbjuder idag Lövångersborna ett gemensamt gudstjänstutbud. Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs till stora delar gemensamt och dessutom samnyttjas lokaler i såväl Lövånger som ute i byarna.
Det fördjupade samarbetet har även inneburit samverkan mellan EFS och Lövångers församling. 2007-2014 arbetade EFS-prästen Åke Hägglund som samverkanspräst. Idag är Miranda Birgersson anställd som konsulent, även det en samverkanstjänst.

I EFS Västerbotten finns ytterligare 10 samarbetskyrkor, där EFS ansvarar för arbetet i en distriktskyrka.

Sennait Erichsen, sjuksköterska vid Aira sjukhus, och hennes man Erik, läkare.
Foto: Anna-Maria Larsson

EFS är en lekmannarörelse i Svenska Kyrkan som på Evangelisk-Luthersk grund vill främja Kristi rikes tillväxt.Som medlem i EFS får du, på demokratisk väg vara med och påverka vårt gemensamma kristna arbete i Lövångers församling. Kristi kyrka behöver engagerade människor som kan bidra med det man kan och det man brinner för.

Bild:Sennait Erichsen, sjuksköterska vid Aira sjukhus, och hennes man Erik, läkare. Missionärer i Etiopien med anknytning till Lövångerbygden.

Scouterna i Lövånger och Vebomark

Scouterna riktar sig till barn i åldern 9-12 år. Det finns en grupp i Lövånger och en i Vebomark. EFS/Salt ansvarar för verksamheten. Lövånger: Höststart den 3 september. Vi ses på scoutplatsen vid Kyrksjön! Vebomark: Höststart den 20 september. Vi ses på Kottisberget!

Söndagsskolan i Svarttjärn

Söndagsskola - "Skatten" i Svarttjärns bönhus.

Varannan söndag (udda veckor) är det Skatten-träff i Svarttjärns bönhus 11.00-12.30. EFS/Salt ansvarar för söndagsskolan.

EFS Lövånger
Adress Prästgårdsvägen 16, 932 61 LÖVÅNGER

Ordförande Mats-Olof Löfroth 070 632 44 94, matsolof.lofroth@gmail.com

Kassör Mats Bäcke