Foto: Ulf Wikström

Edelviks kapell

Kapellet på Edelviks folkhögskola är det senaste tillskottet av gudstjänstlokaler inom församlingen och invigdes av ärkebiskop Gunnar Weman den 13 augusti 1993.

Edelviks kapell är en flexibel gudstjänstlokal med plats för ett drygt hundratal gudstjänstbesökare. Kapellet, som är sammanbyggt med skolans kanslilokaler, nyttjas även som hörsal i samband med samlingar och föreläsningar av olika slag.
Kapellet används också av församlingen vid gudstjänster, dop och vigslar.

Tillgänglighet i Edelviks kapell

Hitta till Edelviks kapell här

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp
Anvisade handikappparkeringar