Foto: Pixabay

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Våra diakoniassistenter har tystnadsplikt.