Bygdsiljums kyrka

I januari 1920 bildades föreningen ”Församlingshemmets vänner” i Bygdsiljum vars uppgift var att arbeta för byggandet av ett kapell i Bygdsiljum. Hösten 1921 var byggnaden klar till det yttre och drygt ett år senare, i december 1922 höll kyrkoherde Rikard Marklund den första gudstjänsten i de nya lokalerna.

Kapellet var dock inte klart och först ett och ett halvt år senare, den 7 juli, kunde det invigas officiellt. 2 000 personer kom för att delta när biskop Bergqvist invigningstalade om kapellet som var ”uppbyggt av frivilliga händer på kärlekens väg”.
Kapellet uppfördes ursprungligen med ett enkelt torn. 1954 byggdes dock en ny fristående klockstapel som kunde bära upp en ny och betydligt större kyrkklocka. 1959 överlämnade Församlingshemmets vänner i Bygdsiljum ansvaret för kapellet till Burträsks församling. I samband med församlingens övertagande upphöjdes kapellet till kyrka.
Korfönstret ”Skapelsen” är ett verk av konstnären Stig Carlsson, Nyhamnsläge, medan altarskåpet, som illustrerar när Jesus kallar sina lärjungar, är målat av Gerda Höglund från Stockholm. En stor del av kyrkans utsmyckning har tillkommit genom gåvor från privatpersoner och företag på orten.
Kyrkans orgel är från 1979 och tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Tillgänglighet i Bygdsiljums kyrka

Hitta till Bygdsiljums kyrka här

Handikappananpassad toalett
Hörselslinga
Handikappanpassad ingång med ramp
Anvisade parkeringar för besökare med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.