Bygdeträsklidens skola

2007 fyllde det gamla skolhuset i Bygdeträskliden 100 år. Tidigare var det byamännen som ansvarade för byggnaden men från och med 2006 ägs den av Bygdeträsklidens byaförening.

Från det gamla skolhuset i Bygdeträskliden har man en fantastisk utsikt över Göksjön och byarna söder om sjön. Skolan byggdes av bönderna i byn 1907 och redan från början bestämde man att huset även skulle nyttjas som bönhus och för andra gemensamma möten. Tomten avstyckades från syskonen Magda, Ideon och Maria Johanssons gård. Priset för tomten var satt till på 50 kronor men de tre syskonen efterskänkte köpeskillingen i glädje över att få bo så nära bönhuset.
Skolhuset byggdes gemensamt av hemmansägarna i Bygdeträskliden och som förebild stod skolan i Övre Fäboliden som invigts året innan. Byggnaden bestod av en skolsal, hall och en mindre lärarbostad med kök och kammare. Snickerierna tillverkades av Per-Anton Samuelsson till ett pris på fem kronor per fönster och dörr. Skolan stod klar att tas i bruk till vårterminen 1908 och sedan pågick undervisningen fram till 1937 då eleverna flyttades till skolan i Bygdeträsk. Antalet elever varierade under årens lopp, men som mest undervisades 22 barn samtidigt i Bygdeträsklidens skola.
Efter att skolan renoverats 1926 hyrdes den ut till Burträsks kommun. Byborna behöll dock rätten att använda lokalerna i samband med byastämmor, husförhör och byagudstjänster. Byggnaden har även vid senare tillfällen renoverats, bland annat hölls en gåvoinsamling och auktion 1968 till förmån för en reparation av skolhuset. En drivande kraft vid det tillfället var kyrkoherde Sven Norlén som menade att alla gamla skolhus skulle renoveras för att sedan kunna användas som bönhus och samlingslokaler.
Det gamla skolhuset har alltid varit byns samlingspunkt. Bland annat så köpte byborna 1960 gemensamt en tv som placerades på skolan. Där träffades de sedan varje kväll under flera år för att se på tv. Idag används lokalerna framförallt under sommarhalvåret. Byns jaklag har sina planeringsträffar där, man anordnar kulturdagar för skolbarn, plantförsäljning och olika föreläsningar. Skolan står även som värd för gudstjänster, olika byamöten och i samband med allémanstrampet serveras deltagarna våfflor vid skolan. Byggnaden var i byamännens ägo fram till 2006 då den nybildade byaföreningen övertog ansvaret för skolhuset.
Källa: Bygdeträsk från Gustav Vasa till 1989