Burträsk kyrka i sommarskrud
Foto: Ulf Wikström

Burträsk kyrka

1 november 1946 skrev kung Gustav V sitt "gillas" på huvudritningarna till Burträsks kyrka. Första spadtaget togs den 25 juni 1947 och drygt två år senare till första advent 1949 invigdes den nya kyrkan.

Den stora altarmålningen är ett verk av konstnären Lennart Segerstråle från Borgå i Finland och illustrerar Jesu lidande, död och uppståndelse. Altarfresken är indelad i tre fält där det vänstra handlar om Jesu kamp i Getsemane medan det högra visar den sörjande Maria, krigsmännen som rykt till sig Jesu kläder och kvinnorna som bär in Jesus till graven. På mittältet möts besökarna av den uppståndne Kristus som hälsar: ”Frid åt er alla!”

Kyrkans huvudorgel är tillverkad av orgelbyggaren Olof Hammarberg i Göteborg och ansågs ”stå på toppen av vad svenskt orgelbyggeri kan prestera” när den invigdes 1951. Senare installerades även en kororgel. Efter en omfattande renovering och uppdatering av huvudorgeln kan de båda orglarna idag samköras vilket ger organisten oanade möjligheter.

Tillgänglighet i Burträsks kyrka

Hitta till Burträsks kyrka här


Handikappanpassad toalett
Hörselslinga
Handikappanpassad ingång med ramp
Anvisade parkeringar för besökare med parkeringstillstånd för rörelsehindrade