Bli medlem i Svenska kyrkan

Är du inte medlem, men vill bli? Välkommen!

Så roligt att du vill bli medlem i Svenska kyrkan - du behövs och ditt medlemskap gör skillnad! Här finner du ett formulär att fylla i för att söka medlemskap. Fyll i det så gott du kan och skicka det sedan till din församling. 

En del frågor kanske är svåra att svara på. Gör en anteckning där, så försöker vi finna svaren tillsammans!

Vill du träffas och samtala om Svenska kyrkan och medlemskapet först? Välkommen att kontakta någon av våra präster eller kyrkoherden.