Foto: Ulf Wikström

Bjuröklubbs kapell

Det gamla fiskarkapellet i Bjuröklubb invigdes 1864 och ersatte då ett tidigare från 1658. Kapellet används flitigt under sommarmånaderna och varje år hålls flera gudstjänster, dop och vigslar i det lilla kapellet på gränsen mellan hav och land.

 

Kapellplatsen på Bjuröklubb är traditionsbunden sedan århundraden tillbaka. Redan 1658 uppfördes en låg kapellbyggnad, liknande dem i Ångermanland, ett 30-tal meter norr om det nuvarande kapellet. Detta flyttades under 1860-talet till Kyrkbordet i Lövånger och användes som lada men revs slutligen under 1970-talet pga E4:ans nya dragning. Ett ännu äldre kapell kan också ha legat vid den sk Jungfruhamnsgraven. Bjuröklubbs nuvarande kapell uppfördes 1864, möjligen efter ritningar av entreprenören för bygget, byggmästare Ulrik Forsman från Bjurön. Kapellet uppfördes gemensamt av byamännen i väst-östlig riktning av timmer med rektangulär grundplan och valmat tak. Timmerväggarna var ursprungligen bara och rödfärgade med vitmålade dörr- och fönsteromfattningar och luckor. Kapellet brädfodrades och vitmålades 1934-35. Innertaket är ett sk tredingstak täckt av vitmålad brädpanel. Den öppna bänkinredningen är omålad och har enkla gavlar och sitt- och ryggytor av enkla plank. Altarringen är vitmålad och femkantig med spegelramar. Ursprunglig fast inredning är den vitmålade altarpredikstolen samt bänkarna. 

Källa: Skellefteå museum.