Bjurfors bönhus

Bönhuset i Bjurfors påminner till utseendet om en mindre kyrka. Bönhuset bygdes 1940-41 och har sedan dess renovertas vid ett par tillfällen. 1993 återinvigdes bönhuset efter den senaste och mest omfattande renoveringen.

Intresset för andliga frågor var stort i bygden redan innan tillkomsten av bönhuset i Bjurfors. Exempelvis beställdes bröd för 400 personer när byns ungdomskrets firade 20-års jubileum 1939. Då hade Bjurfors byastämma redan tre år tidigare, den första september1936, utsett en kommitté med uppgift att utreda möjligheten att bygga ett bönhus i byn. Förutom att försöka hitta en lämplig plats för bygget, diskuterade gruppen även lämpliga ritningar och några av medlemmarna gjorde även en studieresa till Åsträsk för att ”bese Missionshuset där”.
Den 16 april 1939 bildades Bjurfors och Östra Blisterlidens byggnadsförening u.p.a. I samband med mötet antogs det ritningsförslag  som upprättats av Elis Bergström och 15 personer antecknade sig som medlemmar i den nybildade föreningen. Inträdesavgiften fastställdes till två kronor och kort tid efter mötet utökades antalet medlemmar med ytterligare nio.
Sommaren 1940 påbörjades arbetet med byggnationerna på den tomt som föreningen fått i gåva av Sven Olaus Vikström, Teodor och Cesilia Vikström. En del av det virke som behövdes avverkades på byns allmänning medan resterande skänktes av byborna som även bidrog med ett stort antal ideella arbetstimmar. Totalkostnaden för projektet uppgick till 4300 kronor vilket finnansierades genom bidrag och ett lån på 1500 kronor, vilket föreningen återbetalade inom åtta år.
Den 13 oktober 1941 invigdes Bjurfors bönhus i närvaro av bland andra biskop Bengt Jonzon, kyrkoherde Henrik Carlsson och pastorsdiakon Lidén. Året efter invigdes orgeln och 1947 kom altarmålningen på plats. Målningen som är målad av Hilding Lindgren från Lidsträsk skänktes till bönhusföreningen av Fredrik och Karin Forsgren, Bygdsiljum.
Sedan invigningen har bönhuset renoverats i flera omgångar, bland annat 1970 då lokalerna målades invändigt och försågs med eluppvärmning. Fyra år senare installerades även vatten och avlopp.
Ytterligare en omfattande renovering genomfördes i början av 90-talet. När bönhuset  återinvigdes den 13 juni 1993 hade samtliga fönster bytts ut, taket renoverats och nya takrännor hade monterats. Bönhuset var dessutom nymålat både ut- och invändigt och på det nyslipade golvet låg en helt ny gångmatta.
Förutom gudstjänster under advent och fasta arrangeras årligen även en gökotta, ett samarrangemang mellan bönhusföreningen och Röda Korset. Förutom för den kyrkliga verksamheten används bönhuset även i samband med olika möten med koppling till byn.