Foto: Maria Lundström/IKON

Begravningslagen

Väldigt viktigt att allt går rätt till

Begravningslagen är den lag som behandlar allt viktigt som rör begravningar i Sverige. Här kan du läsa om den i korthet.

Begravningslagen är mycket omfattande då det är väldigt viktigt att allt går rätt till efter ett dödsfall har skett och en begravning måste ordnas.

Det finns ingen lag som säger att man måste bli kremerad, men om man blir det så gäller tydliga riktlinjer för krematorierna. I begravningslagen fastslås det att inte vem som helst får starta ett krematorium. I praktiken är det bara Svenska Kyrkan samt Stockholms och Tranås kommuner, genom deras Kyrkogårdsförvaltningar, som driver krematorierna i Sverige.

Alla dödsfall måste anmälas till Skatteverket. Detta på grund av att alla andra system ska kunna fungera och att allt hanteras korrekt. I praktiken är detta inget som du, som enskild person eller anhörig, behöver tänka på – detta är något som sker via läkaren som konstaterar dödsfallet.

I Sverige råder det lag på att alla människor måste gravsättas efter sitt dödsfall. Har man sett på amerikanska filmer så är det inte ovanligt att man noterar att det står en urna framme i vardagsrummet med någon äldre släktings aska i. Detta är inte tillåtet i Sverige, då kroppen måste gravsättas inom 30 dagar eller inom 1 år vid kremering.

Gravplatsen ska hållas i gott skick

Det finns även riktlinjer på vad man får lägga ned i kistan. Många anhöriga vill lägga ned personliga tillhörigheter till den avlidne i kistan och det går jättebra så länge det inte finns explosiva ämnen eller brandfarligt material med i föremålen. Exempelvis klockor med batterier eller andra apparaturer med batteri (gäller även pacemakers) tillåts inte vid gravsättning eller kremering.

Gravrätt är den lag som berör gravplatserna i Sverige. Gravrättsinnehavaren för en gravplats har rätt att bestämma vilka som får gravsättas på platsen, hur gravplatsen ska dekoreras samt överlåta denna rätt om det är nödvändigt. Kyrkogårdsförvaltningen håller ordning på lediga platser samt all annan bokföring med hjälp utav den så kallade gravboken. Gravrättsinnehavaren är även ansvarig för att gravplatsen hålls i gott skick. Om en gravrättsinnehavare avlider så är det dödsboet som utser en ny gravrättsinnehavare. De har sex månader på sig efter att dödsfallet inträffat.