Allégården

I Bygdeträsk är gudstjänster i byn en tradition som byborna värnar om. Tidigare användes ett äldre skolhus i byn som gudstjänstlokal men 2006 flyttades gudstjänsterna till Allégården sedan den gamla skolan tagits i bruk för Museum Torfrid Olsson.

Allégården, som skolbyggnaden kallas idag, används flitigt i samband med en rad olika aktiviteter som exempelvis studiecirklar, motions- och ungdomsverksamhet, olika byaarrangemang och gudstjänster. Lokalerna är rymliga och mångsidiga och där finns bland annat ett komplett kök med matsal, gymnastillokal, dusch och bastu. Dessutom finns flera tidigare lektionssalar av olika storlek som kan nyttjas vid olika arrangemang eller för övernattning, då med ett fyrtiotal bäddar. Bygdeträsks byaförening som äger Allégården har under det senaste decenniet lagt ner stora resurser på att renovera lokalerna.
Det första skolhuset i Bygdeträsk byggdes av byamännen 1896. Där pågick sedan skolundervisning fram till 1949 då en ny modern skolbyggnad stod klar att invigas. Den nya skolan var rymlig och modern, med tre klassrum, gymnastiksal, slöjdsal och bespisning. Knappt 30 år senare hotades skolan av nedläggning och 1980 stängdes den för gott trots bybornas ihärdiga protester.