Sopplunch

Våra soppluncher är ett bra tillfälle att träffa människor samtidigt som det bjuds på god soppa och trevlig underhållning.