Musik

Musiken spelar en stor roll i församlingens liv både vid glädje och sorg. Våra körer medverkar regelbundet vid våra gudstjänster. Några gånger per termin anordnas särskilda musikgudstjänster med extra mycket musik.

Körer

I Burseryds församling finns två kyrkokörer. Välkommen!