Körer

I Burseryds församling finns två kyrkokörer. Välkommen!

Burseryds kyrkokör, med ledare Marcus Gunnarsson, övar varje tisdag 18.30 - 20.30 i Burseryds församlingshem. 

Kyrkokören Glädjen, med ledare Marcus Gunnarsson, övar varje torsdag
19.00 - 21.00 i Södra Hestra församlingshem (Broaryd).

Vi vill bli fler, så kom med och sjung du också!

Vi lovar mycket skratt och glädje samt god gemenskap!

För mer info hör av dig till vår kantor: