Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Burlövs församling Besöksadress: Kyrkogatan 4, 23234 Arlöv Postadress: BOX 174, 23222 ARLÖV Telefon:+46(40)6428900 E-post till Burlövs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

När ni har fått barn. Vi önskar Er allt gott tillsammans! Det är en stor händelse, då ett nytt liv kommer till världen. Glädje och ansvar blandas.

Så här uttrycks det i en av våra psalmer 383:1

Med vår glädje över livets under
och ett nyfött barn i våra händer
kommer vi till dig som gav oss livet.

Med vår bävan inför okänd framtid
lägger vi vårt barn i dina händer.
Det som sker i dopet gör oss trygga.

Då man fått ett barn, blir det viktigt att fundera över om man vill bära fram sitt barn till dopet.
Dopet är en stor och viktig handling, samtidigt som det är något mycket enkelt och naturligt.
Gud vill ha en relation till oss, han vill leva i gemenskap med oss. Den relationen bekräftas i dopet och hålls levande genom livet i kyrkan. Gemenskapen med Gud ger oss hopp för framtiden, även i livets svåra perioder. Dopet är någonting att växa in i och leva med. Som döpta är vi mer än kyrkotillhöriga, vi har ett medborgarskap i Guds rike.

Den som är döpt kommer alltså att tillhöra Svenska kyrkan. Även föräldrar som vill vänta med att låta döpa sitt barn kan meddela att de vill att barnet skall tillhöra kyrkan. Barnet kommer då att antecknas som "i väntan på dop". Om barnet inte döps och inget meddelande om kyrkotillhörighet lämnas, så kommer barnet inte att tillhöra Svenska kyrkan.

Att beställa dop

I Burlövs församling firas dop varje helg, antingen lördag eller söndag kl. 14. Dop kan vid särskilda önskemål också ske vid andra tillfällen. Ibland är dopet då infogat i själva gudstjänsten, medan det andra gånger sker före eller efter gudstjänsten. Anmälan om dop bör ske i god tid, särskilt om ni har bestämda önskemål om tid och plats.
Före dopet vill vi gärna få samtala med er: t.ex om dopets innebörd, om hur dopet går till och om vad som händer i fortsättningen. Dopet gäller ju hela livet. Normalt blir ni kontaktade av prästen i god tid för dopet. Dopklänning kan Ni gratis låna från församlingen.

Välkommen med anmälan till dop eller meddelande om att ni önskar att ert barn skall tillhöra Svenska kyrkan eller med andra frågor!