Meny

Ett välsignat bröllop

I människors vänskap och kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek.

Det gäller all vänskap liksom relationen mellan två människor. I partnerskap och äktenskap kan vi se en glimt av Gud i en annan person och förmedla något av Guds närvaro till den andra. Vigseln och välsignelsen är ett sätt att ge uttryck åt detta. Det är en offentlig markering att två människor vill leva tillsammans.
Om vigsellagstiftning i olika länder
Vigsellagstiftningen varierar från land till land. I Sverige är vi vana vid att våra präster har legal vigselrätt. Vi glömmer ofta att detta inte automatiskt gäller i andra länder. Varje land har sin egen lagstiftning också på detta område.
Det betyder oftast att man kräver en civil/borgerlig vigselakt som gör äktenskapet legalt giltigt. Därefter väljer paren den kyrkliga välsignelseakt de genom sin kyrkliga tillhörighet önskar.
Vad gäller i Belgien?
I Belgien har svensk präst inte vigselrätt. Man kan inte heller vigas borgerligt på Svenska ambassaden i Bryssel. Vad vi erbjuder är välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.
Det innebär att ni först gifter er borgerligt och sedan välsignas detta i kyrkan. Ordningen för den gudstjänsten liknar den "vanliga" vigselgudstjänsten.
För mer information: kontakta kyrkan på telefon 02 387 25 19.