Textil i kyrkorummet
Foto: Svenska kyrkan i Bryssel

Om församlingen

Välkommen till Svenska kyrkan i Bryssel!