Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Din gåva gör vårt arbete möjligt!

Eftersom vi har ett stort inkomstbortfall under pandemin så är vi tacksamma för bidrag till församlingens verksamhet, bankkonto: Eglise Suédoise, BE89 3631 7271 3085 (BBRUBEBB). Om du har ett svenskt mobilnummer kan du swisha en gåva till 901 6031 (Svenska kyrkan i utlandet), ange 'Bryssel' som meddelande.

Har du förnyat ditt medlemsskap för verksamhetsåret 2020/21? Här finns info om hur du gör det!