Foto: Rickard Björkman

Aktuell information

Nyhet Publicerad Ändrad

Uppdaterad 20 oktober 17:00

Kära vänner,

Det som många varit rädda för ska hända igen har hänt igen. En terroristattack där två människor dödades och en skadades svårt har inträffat här i Bryssel. De blev attackerade bara för att de var svenskar.

Våra tankar och böner går till offren och deras anhöriga.

De senaste dagarna här i Bryssel har präglats av stor sorg, ilska och oro. Vi kan ställa oss frågor som: Varför? och Hur kunde det hända igen?
Och visst ställer vi oss också frågor om den egna säkerheten. Därför vill jag berätta hur vi tänker kring säkerheten här i kyrkan?

Jag har sedan i måndags haft löpande kontakt med den belgiska polisen. De har också varit och besökt oss vid ett flertal tillfällen. De är tydliga med att säga att det inte finns något hot riktat mot oss och att händelsen utfördes av en enskild gärningsman. De avråder oss inte från att öppna. Det gjorde de däremot i måndagskväll och i tisdags. De har också sagt att de mer frekvent ska åka förbi kyrkan.

Jag har också haft löpande kontakt med generalkonsulatet och dess säkerhetschef. De gör samma bedömning som belgiska polisen. De har också varit i kontakt med säkerhetsansvariga på UD i Sverige som också gör samma bedömning. De avråder oss inte från att öppna. De säger också att så fort de skulle få någon ny information så hör de av sig till mig.

Jag har också haft löpande kontakt med Svenska kyrkan i utlandets kansli i Sverige. De säger att vi ska följa myndigheternas rekommendationer.

Vi har i personalen pratat mycket om säkerheten. Dörren är alltid låst och vi är noga med vilka vi släpper in.

Mot bakgrund av detta kommer våra inplanerade aktiviteter att äga rum som planerat. För mitt i allt detta så vill ju kyrkan vara en öppen plats där vi kan träffas, umgås, samtala och be tillsammans. Där vi kan möta varandra för just de vi är och dela sorg och oro.

Med önskan om en välsignad helg!

/Fredrik Ollila
Kyrkoherde, Svenska kyrkan i Bryssel 

 

För att komma i kontakt med svenska myndigheter i Belgien klicka här.