Organisation - Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om hur församlingen organiseras och styrs, samt information om kyrkorådet.

Kyrkorådet är styrelsen i församlingen. Kyrkorådet och dess ledamöter utses av kyrkostämman. I stämman har alla medlemmar i församlingen rösträtt. Senaste kyrkostämman ägde rum i september 2020 och protokollet från kyrkostämman finns att läsa här.

 Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet:

..."ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd."

..."uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning."

"...bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige."

"...ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom.

Kyrkorådet

Lena Andersson Pench, ordförande
Fredrik Ollila, kyrkoherde
Magnus Sätterberg, vice ordförande                                                    
Eva Sagler
Mikael Benthe
Jonas Jonsson
Anna Carin Krokstäde
Lovisa de Schatzen