Organisation - Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om hur församlingen organiseras och styrs, samt information om kyrkorådet.

Kyrkorådet är styrelsen i församlingen. Kyrkorådet och dess ledamöter utses av kyrkostämman. I stämman har alla medlemmar i församlingen rösträtt. Senaste kyrkostämman ägde rum i april 2021 och protokollet från kyrkostämman finns att läsa här.

 Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet:

..."ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd."

..."uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning."

"...bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige."

"...ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom.

Kyrkorådet. Översta raden fr. vänster: Jonas Jonsson, Fredrik Ollila, Anna Carin Krokstäde. Andra raden fr. v: Kristofer Du Rietz, Lovisa Lilliehöök de Schaetzen, Eva Sagler. Tredje raden: Magnus Sätterberg.

Kyrkorådet

Magnus Sätterberg, ordförande
Fredrik Ollila, kyrkoherde
Jonas Jonsson, vice ordförande                                                    
Eva Sagler
Anna Carin Krokstäde
Kristofer du Rietz
Lovisa Lilliehöök de Schaetzen