Organisation - Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om hur församlingen organiseras och styrs, samt information om kyrkorådet.

Kyrkorådet är styrelsen i församlingen. Kyrkorådet och dess ledamöter utses av kyrkostämman. I stämman har alla medlemmar i församlingen rösträtt. Senaste kyrkostämman ägde rum i mars 2023 och protokollet från kyrkostämman finns att läsa här.

 Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet:

..."ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd."

..."uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning."

"...bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige."

"...ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom.

Kyrkorådet 2021-2022

Kyrkorådet 2023-2024

Kristofer du Rietz, ordförande
Fredrik Ollila, kyrkoherde
Jonas Jonsson, vice ordförande
Anna Carin Krokstäde
Lovisa Lilliehöök de Schaetzen
Charlotte Arwidi
Christian Bondeson-Eggert