kyrknas trappa
Foto: Mathilda Dahlin

Organisation - Kyrkoråd

Här hittar du uppgifter om hur församlingen organiseras och styrs, samt information om kyrkorådet.

Övre raden från vänster: Jonas Jonsson, biskop Thomas Petersson (ej medlem i kyrkorådet), Mikael Benthe, Magnus Sätterberg, Lena Andersson Pench och Fredrik Ollila. Nedre raden från vänster: Ylva Engsner, Marianne Norrgrann, Anna Karin Krokstäde och Alison Lundqvist. Eva Sagler och Erika Jangen saknas på bilden. Foto: Svenska kyrkan i Bryssel

Kyrkorådet är styrelsen i församlingen. Kyrkorådet och dess ledamöter utses av kyrkostämman. I stämman har alla medlemmar i församlingen rösträtt. Senaste kyrkostämman ägde rum 10 mars 2019 och protokollet från kyrkostämman finns att läsa här.

 Enligt kyrkoordningen skall kyrkorådet:

..."ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir genomförd."

..."uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning."

"...bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige."

"...ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom.

Kyrkorådet

Lena Andersson Pench, ordförande
Fredrik Ollila, kyrkoherde
Mikael Benthe                                                    
Ylva Engsner
Alison Lundqvist
Marianne Norrgrann
Eva Sagler
Jonas Jonsson
Magnus Sätterberg
Anna Karin Krokstäde, ersättare
Erika Jangen, ersättare