Kör
Foto: David Beale/Unsplash

Våra körer

Vill du sjunga i kör? Svenska kyrkan i Bryssel har en kör för dig.

Barnkören

Foto: Johannes Frandsen/IKON

En kör för barn i P2-P5 som övar på torsdagar klockan 16.30-17.30. För tillfället finns ett fåtal platser kvar. För anmälan och information kontakta sanna.gillerfors@svenskakyrkan.se

Luciakören 

Foto: Johannes Frandsen/IKON

En projektkör för ungdomar som övar under höstterminen inför luciafirande och julkonsert. Vi hoppas återigen kunna bjuda på ett ”riktigt” lucia- och julfirande i december 2023.
Kontakt/anmälan: anja.naucler@svenskakyrkan.se

Svenska kören 

Svenska kören är en blandad vuxenkör som övar på måndagskvällar i Svenska kyrkan i Bryssel. Repertoaren är bred och sträcker sig från klassisk till nutida musik, visor och pop. 

Foto: Tobias Enell

Kontakt: anja.naucler@svenskakyrkan.se

Mer info finns på www.swedishchoir.com