Kör
Foto: David Beale/Unsplash

Våra körer

Vill du sjunga i kör? Svenska kyrkan i Bryssel har en kör för dig!

Barnkören

Foto: Johannes Frandsen/IKON

En kör för barn mellan 8 och 11 år som övar på torsdagar klockan 16.30-17.30. För tillfället är kören fulltecknad, men det är möjligt att ställa sig i kö.
Kontakt: Sanna Gillerfors, kyrkomusiker

Luciakören 

Foto: Johannes Frandsen/IKON

En projektkör för ungdomar som övar under höstterminen inför luciafirande och julkonsert. Vi hoppas återigen kunna bjuda på ett ”riktigt” lucia- och julfirande i december 2022.
Kontakt/anmälan: Anja Naucler

Svenska kören 

Svenska kören är en blandad vuxenkör som övar på måndagskvällar i Svenska kyrkan i Bryssel. Repertoaren är bred och sträcker sig från klassisk till nutida musik, visor och pop. 

Foto: Tobias Enell

Kontakt: Anja Naucler, körledare

Mer info finns på www.swedishchoir.com