Kör
Foto: David Beale/Unsplash

Våra körer

Vill du sjunga i kör? Svenska kyrkan i Bryssel har en kör för dig!

Under nuvarande lockdown är tyvärr barnkören (torsdagar) den enda barnverksamheten som äger rum fysiskt i kyrkan.
HÅLL GÄRNA UTKIK PÅ HEMSIDAN, I NYHETSBREV OCH PÅ SOCIALA MEDIER, DÄR DET MEDDELAS NÄR VI KAN FORTSÄTTA MED ÖVRIGA VERKSAMHETER.

Barnkören

Foto: Johannes Frandsen/IKON

En kör för barn mellan 8 och 11 år som övar på torsdagar klockan 16.30-17.30. Terminsstart för höstterminen 2020 är den 8 oktober.
Mer information kommer.
Kontakt: Tobias Enell, församlingspedagog

Luciakören 

Foto: Johannes Frandsen/IKON

En projektkör för ungdomar som övar på tisdagar klockan 18.45-20.15. Daglediga/au-pairer kan välja att öva tisdagar 13.00-14.30. Den första övningen under höstterminen 2020 blir på tisdagen den 13 oktober.
Kontakt/anmälan: Anja Naucler

Svenska kören 

Svenska kören är en blandad vuxenkör som övar på måndagskvällar i Svenska kyrkan i Bryssel. Repertoaren är bred och sträcker sig från klassisk till nutida musik, visor och pop. 

Foto: Tobias Enell

Körstart för höstterminen är den 5 oktober.
Kontakt: Anja Naucler, körledare

Mer info finns på www.swedishchoir.com