konfirmand
Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation är ett minne för livet

Vad tänker du på? Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand i Svenska kyrkan i Bryssel!

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. 

Vanligtvis börjar man konfirmandtiden det år man fyller 14, och avslutar alltså året man fyller 15, men det är aldrig för sent!

Är du tveksam eller har frågor? Vill du anmäla dig? Hör av dig till tina.haettnerblomquist@svenskakyrkan.se, församlingsherde/präst.

Läsåret 2024-2025

Vi planerar att starta en ny konfirmandgrupp i höst! Välkommen att snarast mejla din intresseanmälan!

I början av höstterminen kommer alla som har anmält sitt intresse att få inbjudan till en informationsträff när vi går igenom aktuella datum och upplägg. Preliminärt räknar vi med att sedan träffas en lördag eller söndag i månaden, med konfirmation våren 2025. Vi är måna om att hitta tider och dagar som passar de flesta. 

Vi tar ut en avgift för att täcka de kostnader församlingen har per konfirmand. 

Varmt välkommen med frågor, funderingar, och/eller din anmälan till: tina.haettnerblomquist@svenskakyrkan.se eller tel. 0475-67 81 24