Påskliljor i parken
Foto: Tobias Enell

Historik om Svenska kyrkan i Bryssel

Det började med ett litet frö...

I september 1989 ordnade SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, så att församlingen i Bryssel fick en prästgård i Rhode-Saint-Genèse, rue Sylviane. Kyrkherden hade också tjänst i Antwerpen till en början, dessutom hade han ett speciellt uppdrag: att leta efter en byggnad, som skulle kunna fungera som kyrka och församlingsgård. Det tog tre år innan man hittade det stället, en byggnad som varit en amerikansk kyrka, i Waterloo i korsningen mellan Chaussée de Waterloo och Chaussée de Nivelles. Nyårsafton 1992 skrevs köpekontraktet under och renoveringsarbetena kunde börja. Basaren 1993 hölls i den nästa färdiga kyrkan, liksom adventsgudstjänsten. På Kyndelsmässodagen den 6 februari 1994 invigdes kyrkan i närvaro av ärkebiskop Gunnar Weman, utlandskyrkans biskop Lennart Koskinen, SKUT:s direktor Jan Madestam, alla skandinaviska präster i Bryssel och en stor församling som fyllde hela kyrkan.  

 

Följden blev att man år 2007 flyttade till det nuvarande huset, Avenue des Gaulois 35 i Etterbeek, Bryssel

Kyrkan användes flitigt och inte förrän efter år 2000 började en nedgång i besöksfrekvensen att märkas. Europaskolans svenska sektion ligger i Woluwe-Saint-Lambert vilket gjorde att fler svenskar valde att bosätta sig mer centralt inne i Bryssel.  Följden blev att man år 2007 flyttade till det nuvarande huset, Avenue des Gaulois 35 i Etterbeek, Bryssel och nu har kyrkan funnits här i över tio år!