Foto: Kristin Lidell/IKON

Dopet är en fest i Guds familj

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna.

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand…" (Psaltaren 139:5)

Dopet är en välkomstgudstjänst där vi får lyfta fram våra barn och låta henne/honom fogas in i livets gudsgemenskap. Det är också ett sätt för föräldrarna att visa sin kärlek och glädje och en önskan om att trygghet och livets goda ska följa barnet genom livet. Att leva i sitt dop är att bära en osynlig skatt djupt i sitt hjärta om att alltid vara innesluten i Guds befriande kärlek och att Kristus vandrar nära genom Livet.

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan.

Har du fler frågor eller vill boka dag för dopet kontakta kyrkoherde Fredrik Ollila på tel. 0475-67 81 24 eller via denna fredrik.ollila@svenskakyrkan.se.

Läs mer om dopet.

Foto: Tobias Enell