Meny

Diakoni

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Behöver du hjälp?
Behöver du prata med någon?
Vi är här för dig!
Präster i Svenska kyrkan har tystnadsplikt, det du berättar om i ett själavårdssamtal i avskildhet förs inte vidare. Samtalet stannar mellan dig, prästen och Gud.
Även andra som arbetar i församlingen kan finnas tillgängliga för samtal, fråga gärna!
Telefonnummer direkt till Fredrik Ollila, kyrkoherde: +32(0)475 67 81 24,
och e-postadressen är fredrik.ollila@svenskakyrkan.se