Foto: Annie Spratt

Begravningen, ett sätt att säga farväl

Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.

Har du frågor kring begravningar och sorgearbete, kontakta vår kyrkoherde Fredrik Ollila på tel. 0475-67 81 24 eller via denna e-postlänk.

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.

Länkar