Foto: Annie Spratt

Begravningen, ett sätt att säga farväl

Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.