Konfirmation och ungdom

Brunnby församling finns till för dig som ungdom. Välkommen som konfirmand 2022-23 och till våra ungdomsgrupper !

Brunnbybjörnarna

För dig som ungledare i våra grupper

T U N G

En grupp för äldre ungdomar och unga vuxna. Hit kan du komma som du är med livets alla frågor. Tillsammans formar vi både gemenskapen och upplägget!

Konfirmand 2022-2023

Vi vill hjälpa ungdomarna att formulera sina frågor. Nästan alla ungdomar, på gränsen mellan barn och vuxna, går omkring med många funderingar. Frågor om liv och död, krig och fred, om kärlek, om rättvisa, om framtiden.

Bugget - för dig i 8an och uppåt

Bugget är Brunnby församlings ungdomsgrupp, en mötesplats för ungdomar i vår församling. Där du som ungdom är med och bestämmer vad vi ska göra.