Konfirmation och ungdom

Brunnby församling finns till för dig som ungdom. Välkommen som konfirmand 2023-24 och till våra ungdomsgrupper !

Ungledare

För dig som ungledare i våra grupper

18+

En grupp för äldre ungdomar och unga vuxna. Hit kan du komma som du är med livets alla frågor. Vi äter tillsammans, pratar utifrån olika ämnen och umgås!

Konfirmand 2024-2025

Vi vill hjälpa ungdomarna att formulera sina frågor. Nästan alla ungdomar, på gränsen mellan barn och vuxna, går omkring med många funderingar. Frågor om liv och död, krig och fred, om kärlek, om rättvisa, om framtiden.

Bugget - för dig i 8an och uppåt

Bugget är Brunnby församlings ungdomskvällar, en mötesplats för ungdomar i vår församling. Där du som ungdom är med och bestämmer vad vi ska göra.