Bli medlem och gör detta möjligt!

I vår församling finns plats för dig som tror och för dig som tvivlar. Här finns alltid en plats för dig. Kyrkan är en plats att vara stolt över, läs här om vad du som medlem är med och gör möjligt!

I vår församling finns plats för dig som tror och för dig som tvivlar. Här finns alltid en plats för dig. Nästan alla som lever i Sverige kommer några gånger under livet i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som skörast eller absolut på topp - och allt däremellan. Under hela livet vill vi stötta, lyfta, trösta, dela glädjen och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör det möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och gör bland annat detta möjligt i Brunnby församling:

- aktiviteter där barn och deras föräldrar kan mötas
- läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
- hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
- gudstjänster, dop, konfirmation, vigsel och begravning -  ja alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
- gemenskapsträffar för äldre och ensamma
- arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
- själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
- olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
- ett rikt musikliv med körer och konserter
- underhållet av Brunnby kyrka, Mölle kapell, Arilds kapell och vår kyrkogård
- stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 - stöd till de som sörjer
- tillfälligt ekonomiskt stöd 
- klimatarbete i Sverige och världen
- Act Svenska kyrkan, som finns på plats i världen vid katastrofer och kämpar för        allas rätt till ett värdigt liv.

Gör det möjligt!

Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan gör du så här:

Fyll i och skriv ut blanketten nedan. Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka in den till din församling per post. Om du inte har tillgång till en skrivare, kan du kontakta din församling för att få hjälp. Du kan även skriva en egen anmälan om inträde och skicka den till din församling. Din anmälan ska innehålla följande uppgifter:
för- och efternamn
personnummer
adress
eventuell uppgift om dop
underskrift

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella