Söndagens mässa i Brunnby kyrka

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN - Kampen mot ondskan. Söndagen den 7 mars kl 10.00, 10.40 och 11.20. Mikael Pernborg och Mia Gustavsson

Välkommen till mässa på söndag förmiddag i Brunnby kyrka. Då vi inte kan ta emot fler än åtta gudstjänstdeltagare samtidigt i kyrkolokalen erbjuder vi tre tillfällen: kl. 10.00, 10.40 och 11.20. Mässan firas vid altaret och vi sitter med avstånd i kyrkbänkarna för att kunna vara rädda om varandra. Ingång endast genom huvudentrén. Efteråt serveras enkelt kyrkkaffe utomhus.

Välkommen!

Anmälan till Anne Puronen senast kl 12 fredagen innan.

Om du anmält dig men får förhinder meddela detta så någon annan har möjlighet att få platsen.

Anne Puronen

Diakoniassistent