En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Brunnby kyrka

Vi firar mässa varje söndag kl 10.00, efteråt serveras fika. Välkommen!