Musikverksamhet

Musiken mitt i kyrklivet

För oss kyrkomusiker är musiken mitt i (kyrk-)livet, året runt; i vardag och fest, glädje och sorg. Vi försöker förmedla igenkännandet i musiken genom årstidernas åter- kommande psalmer, gudstjänst- ordningens (liturgins) musik, kör- sången, orgel- och instrumentalmusik.

Det är viktigt med igenkännande, men det är också viktigt att upptäcka nytt. Det nya och okända kan vara svårt att våga närma sig, men dörren är öppen…….

”Jag kom inte hit för att jag tror, jag kom hit för jag behöver dig. Man har sagt att du är mycket god. Jag har ingen alls som hjälper mig. Käre Gud, nu vet du hur det är. Om jag ej förstår ett enda grand av din högtid, kom då som musik, eller sitt i bänken - håll min hand.” (SvPs 532)

Britt G. Hallqvists psalmtext säger rakt på sak hur det kan vara; Vi tycker inte vi passar in i kyrk- rummet för vår tro är klen. Alla andra verkar vana. Det är mycket vi inte förstår av det som sker i gudstjänsten men musiken bär vidare, det orden inte förmår förmedla.
Och kanske vi inte behöver ”förstå ”allt.

”Gud är mysterium, kännbar i inre rum. Djupaste hemlighet rörs där av evighet, sluts i förlåtelse hos den som allting vet. Gud är mysterium”
sjunger barnkören Christina Lövestams text i en tonsättning av Georg Riedel .
Det är inte så svårt för barnen att förstå, att i det inre rummet bor våra tankar och känslor. Kanske är det också Riedels fina melodi i lite ”jazzton” som gör att barnen tar till sig sången.

 ”Djupt inne i varje människa finns en punkt som endast de subtilaste känslosignaler finner vägen till. Den känslomässiga upplevelsen forcerar alla intellektuella försvar, den bevaras också i minnet för mycket lång tid.”


Kyrkan mitt i musiklivet
Musiken - en öppen dörr till en upplevelse i kyrkrummet - Guds hus - det heliga rummet.

Kyrkan bär budskapet om Guds närvaro i allt, vidare, genom musikens kraft. Sångare och musikanter, sommarboende, församlingsboende eller turnéresande långväga ifrån, amatörer, musikstudenter, professionella samlas, när våra församlingar bjuder på ett varierat utbud av musik i kyrkor och kapell.
Svenska Kyrkan är en mycket viktig kulturbärare och både utövare och lyssnare är tacksamma för de möjligheter församlingarna ger genom sina medlemmar.

Dörren är öppen för dig, både till det yttre och det inre rummet…..
Välkommen!
 
Agneta Weber Sjöholm
Kyrkomusiker i Brunnby Församling